Czym się zajmujemy?

 • sędziowanie i organizowanie turniejów szachowych różnej rangi w tym Międzynarodowych
 • szkolenia w zakresie przepisów gry w szachy przygotowujących do egzaminu na wyższe klasy sędziowskie (do międzynarodowych włącznie)
 • Szkolenie podnoszące poziom gry,
 • przygotowanie zawodników do turniejów na konkretnych przeciwników
 • przygotowanie zabaw, konkursów np. rozwiązywanie zadań
 • inne gry logiczne
 • Szkolenie sędziów i szkolenie doskonalące kandydatów na sędziów
 • Organizowanie symultan szachowych , kloca, innych gier, zabawy z dziećmi,
 • Obozy szachowe, zajęcia interaktywne
 • Transmisja Wideo na żywo z Sali gry lub dowolnej imprezy sportowej
 • sesje zdjęciowe, plenerowe, zdjęcia ślubne
 • Montaż i postprodukcja materiału filmowego z Turnieju lub dowolnej imprezy sportowej
 • Promocja, gmin, miast, firm, sponsorów. przygotowanie gotowego materiały filmowego, reportażu wg wskazanych parametrów, w tym możliwa promocja regionu, działania promujące w sieci, zaproszenie i wywiady z przedstawicielami miast, gmin, sponsorów, lokowanie produktów
 • Komentowanie imprez szachowych z transmisją wideo na żywo,
 • Zajęcia dogoterapii w połączeniu z szachami dla dzieci
 • Interaktywne zajęcie Online dla osób chcących podnieść swój poziom gry
Partnerzy

Dołacz do grona naszych partnerów